Setkání člena klubu a průvodce životem (mentor, terapeut, kouč) je profesionální vztah dvou osob a občas i hromadné setkání všech členů, kdy průvodce životem předává své zkušenosti a znalosti členům klubu. Průvodce životem tak působí jako mentor nebo terapeut v určité oblasti či tématu a pomáhá členovi nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí.

Na všechny Vaše životní situace budete 2, protože jako člen klubu můžete vše řešit společně s průvodcem života. Bezradnost vám zmizí. Budete se mít s kým poradit, promluvit si a prořešit to, co chcete změnit. Průvodce životem vás nesoudí, nehodnotí, ale hlavně vám naslouchá a směřuje Vás k úspěchu.

Členy klubu nazýváme Mentee a je to osoba, která je při setkání rozvíjená.


Jaký je rozdíl mezi průvodci životem typu mentor, kouč a terapeut?

Mentor – předává zkušenosti a znalosti, rozvíjí mentorovaného a radí mu podle svých životních zkušeností. Může se jednat jak o osobní život, tak o profesní.

Kouč – pomocí otázek směřuje klienta k jeho požadovanému cíli. Nikdy neradí a nedělá terapie ani mentoring.

Terapeut – pomocí speciálního přístupu a technik provádí změny v osobním psychickém nastavení klienta pro jeho lepší život, radí, trénuje změnu chování a směřuje klienta k novým pozitivním návykům.


Témata v klubu vhodná na setkání (oblasti osobního a spirituálního rozvoje):

 • Sebeláska, sebe hodnota, sebevědomí (osobní rozvoj).
 • Neuro Lingvistického Programování (NLP – tréning technik terapie).
 • Koučink (jak vést druhého klienta k cíli, jak udržet motivaci).
 • Hypnóza (zkušenosti, rady, psaní hypnotických skriptů).
 • Meditace (jak meditovat, které typy zvolit, proč nic nevidíte).
 • Matrix – rozhovor s podvědomím (techniky práce s podvědomím).
 • EFT – emocionální svoboda (nácvik používání metody, jak správně najít základní větu).
 • Regresní terapie HAP (chyby při regresi, jak na neregresovatelné klienty).
 • Přivtělené duše (odvedení přisedlíků, jak je bezpečně poznat, co s nimi apod.).
 • Persvazivní afirmace (jak správně používat různé typy afirmací a proč někdy nefungují).
 • Světelné kódy Vesmíru (jak rozlišit kódy, kde najít ten správný, jak si stáhnout osobní kódy).
 • Uzdravení vnitřního dítěte (kdy použít uzdravení a kdy konejšení, práce s vnitřním dítětem).
 • Kyvadlo – spirituální čištění bloků a programů (práce s kyvadlem, na co si dát pozor).
 • Automatická kresba (rozšíření možností kresby a různé způsoby využití).
 • Synchronicita (čtení událostí, směřování podle znamení).
 • Tarotové karty (jak vykládat, vytvoření vykládacího obrazce, význam karet).
 • 5D (procesy transformace, transformační příznaky, jak příznaky zvládnout).
 • Akáša (čisté napojení, čtení informací).
 • Psychosomatika (jak poznat duševní příčinu nemoci, změna mentálních návyků).