Členem klubu Prostor Sebepoznání se stává klient na základě svobodné vůle, která je potvrzena registrací na internetu.

I. Členství v klubu Prostor Sebepoznání
1. Členem klubu Prostor Sebepoznání se může stát fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou v ČR, která souhlasí s těmito podmínkami vyplněním povinných údajů v registraci.
2. Za členství v klubu je účtován poplatek dle aktuálního ceníku členských příspěvků. Způsob platby je bankovním převodem nebo platební kartou přes STRIPE.
3. Členství Vám bude zpřístupněno do 24 hodin po připsání platby. Doba platnosti členství je ode dne aktivace 30 dnů, 60 dnů, 90 dnů, 180 dnů nebo 365 dnů (podle typu objednaného členství).
4. V případě překryvu termínu (objednání nového členství před vypršením platnosti) nové členství začne platit ihned po ukončení předchozího členství.
5. Žádné údaje z registračního dotazníku neposkytujeme třetím straním k jakýmkoliv účelům. Poskytnuté údaje slouží pouze k registraci člena.
6. Člen klubu výslovně souhlasí s tím, aby web Prostor Sebepoznání zpracovával poskytnuté údaje v souladu se zákonem č. 101/200Sb o ochraně osobních údajů.
7. Člen klubu souhlasí s tím, aby na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registraci, dostával všechny informace související s jeho členstvím v kubu, včetně informací o novinkách.
8. Členství je nepřenosné a nevyčerpané hodiny propadají. Hodiny setkání se objednávají nejméně 2 dny předem v rezervačním systému.
9. Setkání probíhá přes video hovory (obvykle přes poskytovatele ZOOM, ale po dohodě s průvodcem života, může být setkání poskytnuté i přes jinou místnost nebo jinou formou – telefonicky apod.)

II. Automatická obnova členství
1. Je si možné zvolit automatickou obnovu členství. To znamená, že týden před vypršením platnosti členství bude členovi zaslán e-mail s výzvou k platbě. V případě, že členský poplatek uhradí, tak je členství obnoveno na další zaplacené období.
2. Člen má možnost vždy požádat manuálně o obnovu členství dříve nebo kdykoliv po expiraci členství v klubu.
3. Pro změnu úrovně členství před automatickou obnovou stačí objednat nový typ členství před automatickou obnovou (t.j. 7 dní před vypršením členství) a úroveň členství bude změněna (zvýšena nebo snížena). Stejným způsobem lze požádat o vypnutí automatické obnovy.

III. Ukončení členství v klubu Prostor Sebepoznání
1. Členství je automaticky ukončeno dnem expirace doby po kterou bylo členství zaplaceno.
2. Členství v klubu lze kdykoliv obnovit zaplacením členského příspěvku.
3. Člen klubu může své členství kdykoliv zrušit zasláním e-mailové žádosti na provozovatele webu. Žádost je potřeba odeslat z e-mailu, pod kterým je člen registrován.
4. V případě reklamace a s následným ukončení členství je vrácena buď plná částka nebo poměrná část.

IV. Zrušení členství v klubu Prostor Sebepoznání ze strany provozovatele webu Prostor Sebepoznání
1. Při porušování českých nebo evropských zákonů (diskriminace, kriminální jednání, zneužívání informací, spamové chování, porušování autorských práv apod.) bude ukončeno členství v klubu bez náhrady.

V. Ochrana duševního vlastnictví a autorská práva
1. Veškerý obsah tohoto webu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je vlastník webu.
2. Zpřístupnění informací a dat členovi klubu (uživateli) nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním dat či podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci služeb klubu, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
3. Uživatel nesmí používat články (data a informace) uveřejněné v klubu, záznamy webinářů a dalších služeb na webu nebo jejich část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tyto data nebo jejich část formou šíření a kopírování, veřejnou produkci či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu vlastníka webu.

Závěrečná ustanovení
1. Vše, co není uvedeno v těchto podmínkách se řídí občanským zákoníkem.
2. Pravidla a podmínky pro členství v klubu Prostor Sebepoznání na internetové adrese www.prostorsebepoznani.cz platí od 09. 05. 2021.
3. Provozovatel webu je Alexandr Tóth, IČ: 88687112, Rybná 716/24, Praha 1 – Staré město, PSČ 110 00, který je zapsán v živnostenském rejstříku úřadu městské části Praha 1.